volg ons op:
100 Rabobank en Kampong balletjes.png 110 Kids Kick-off.png 120 H1.png 125 Klapperboom vanuit spelerstunnel.png 130 D1.png 135 Hockeybal en deel pion.png 140 Buddy Kellerman.jpg 150 BlauwHartTips.jpg 155 Rolstoelers.jpg 160 Terras.png 165 David Harte.jpg 170 Pionnen.png 175 Sproeier.jpg 180 BlauwHartTips.jpg 185 Philip Meulenbroek.jpg 190 clubhuisfotowand.jpg 195 Shirts2.jpg 200 Zonnebril.jpg 210 Jongens op het veld ruggen.jpg
Jeugd
Senioren

ALV donderdag 26 januari

Nieuwsafbeelding
Beste leden,

 Namens het Bestuur van Kampong Hockey wil ik je hierbij uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 26 januari aanstaande. Deze ALV vangt aan om 18.00 uur in het clubhuis van SV Kampong.

De volgende reguliere ALV staat op 22 maart aanstaande gepland. De reden van deze ingelaste ALV is om een aantal formele zaken in tijdsvolgorde goed neer te zetten. Naast het vaststellen van de notulen van de ALV van 5 oktober 2022 zijn er twee agendapunten die aan de ALV worden voorgelegd.

Bij de vorige ALV is opgemerkt dat de reeds jarenlang gehanteerde accountantsverklaring niet afdoende is om de jaarstukken te kunnen goedkeuren. Dat gaan we in lijn van de wet brengen door of een controleverklaring te laten opstellen door een accountant of het instellen van een kascommissie bestaande uit betrokken en goed ingevoerde leden. Vanwege de hoge kosten van een getrouwheidsverklaring die niet bij een sportvereniging passen, stelt het bestuur voor een kascommissie in te stellen. Deze kan dan voortaan de jaarstukken onderzoeken en richting de ALV haar verslag hierover uitbrengen. De basis hiervoor is reeds door de ALV op 1 juli 2020 gelegd door in te stemmen met een facultatieve kascommissie in de statuten.

Het Bestuur heeft twee (ere)leden bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie en we hopen dat de ALV hen bij de komende ALV wil benoemen. In de volgende reguliere ALV op 22 maart as. kunnen zij dan hun verslag over de opgestelde jaarstukken uitbrengen. Het betreft Rob Mattheijssen en Oscar Visser. Als oud penningmeester van het bestuur is Rob Mattheijssen goed ingevoerd en in staat de cijfers en financiële situatie van de vereniging als geen ander te doorgronden. Oscar Visser heeft in het verleden in de financiële adviescommissie gezeten en geeft bij ALVs altijd nuttige gevraagde en ongevraagde adviezen. Beide zijn ook werkzaam in de financiële branche en hebben derhalve de juiste expertise.

Daarnaast wordt voorgesteld, vanwege het aflopen van hun statutair bepaalde bestuurstermijn van 3 jaar aan het eind van januari 2023, om Sandra van Loon (voorzitter), Jasper Baks (secretaris) en Cees Vernooij (penningmeester) te herbenoemen voor een volgende bestuurstermijn. Hierbij aangetekend dat Cees, zoals al eerder is aangegeven, in de ALV op 22 maart 2023 voornemens is om het stokje over te dragen aan een nieuwe penningmeester.

Kortom volgende week een ALV met formele onderwerpen die van belang zijn om goed in te regelen. Bij de ALV van 22 maart aanstaande zullen de goedkeuring van de jaarstukken en dechargeverlening aan het bestuur alsmede een eerste terugkoppeling van de Werkgroep Trainers de belangrijkste onderwerpen vormen.

De agenda van de komende ALV en de notulen van de vorige ALV zijn beschikbaar achter de login opwww.kamponghockey.nl. .

Ik wil ieder(e) (ouder van een) lid hierbij van harte uitnodigen om de ALV bij te wonen. Bij voorkeur meld je je vooraf aan, zodat we de vergaderzaal daar op kunnen inrichten. Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen aan[email protected].

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Jasper Baks

Secretaris SV Kampong Hockey


 
Powered by LISA