volg ons op:
100 Rabobank en Kampong balletjes.png 110 Kids Kick-off.png 120 H1.png 125 Klapperboom vanuit spelerstunnel.png 130 D1.png 135 Hockeybal en deel pion.png 140 Buddy Kellerman.jpg 150 BlauwHartTips.jpg 155 Rolstoelers.jpg 160 Terras.png 165 David Harte.jpg 170 Pionnen.png 175 Sproeier.jpg 180 BlauwHartTips.jpg 185 Philip Meulenbroek.jpg 190 clubhuisfotowand.jpg 195 Shirts2.jpg 200 Zonnebril.jpg 210 Jongens op het veld ruggen.jpg
Jeugd
Senioren

Aannamebeleid Jeugdleden

Nieuwsafbeelding

Welke leeftijdscategorie?
Kijk eerst in welke jeugdcategorie je zoon of dochter valt in het nieuwe seizoen: 

 

2020/2021

 

 Categorie

Eerste jaars

 Tweede jaars

 F

01-10-2013/ 30-09-2014

01-10-2012/ 30-09-2013

 E

01-10-2011/ 30-09-2012

01-10-2010/ 30-09-2011

 D

01-10-2009/ 30-09-2010

01-10-2008/ 30-09-2009

 C

01-10-2007/ 30-09-2008

01-10-2006/ 30-09-2007

 B

01-10-2005/ 30-09-2006

01-10-2004/ 30-09-2005

 A

01-10-2003/ 30-09-2004

01-10-2002/ 30-09-2003

 

Aannamebeleid (Jongste) Jeugd 
Ieder jaar is de toestroom van nieuwe leden bij de jeugdafdeling van SV Kampong Hockey groter dan het aantal plaatsen dat er direct beschikbaar is. Dit betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen die zich gedurende het jaar aanmeldt in augustus lid kan worden. Daarom hanteren we het volgende aannamebeleid: 

Voorrangsregels
Onderstaande groepen kinderen worden met voorrang geplaatst:

- Kinderen die zelf al lid zijn, of een broer/zus/ouder hebben die lid is/zijn van een Kampongvereniging (Lid zijn betekent een lidmaatschap dat is ingegaan op 1 augustus van het seizoen voorafgaand aan het seizoen dat een aangemeld kind lid wil worden);
- Kinderen van Ereleden en Leden van Verdiensten en van medewerkers van SV Kampong Hockey, die in Utrecht woonachtig zijn;
- Kinderen die door verhuizing in het primaire verzorgingsgebied zijn komen wonen en al lid zijn van een bij de KNHB aangesloten hockeyvereniging. 

Voor alle categorieën geldt dat de plaatsing verder gebaseerd wordt op het primaire verzorgingsgebied, voorrangsregels en de aanmeldingsdatum. Het is raadzaam om het aanmeldingsformulier helemaal in te vullen en op te sturen, want alleen volledig ingevuldeondertekende en ontvangen formulieren worden door de ledenadministratie meegenomen in de plaatsingsprocedure. 
  
Op basis van de bovengenoemde plaatsingsprocedure wordt gekeken wie er kunnen worden geplaatst en wie er op de wachtlijst komen. Uiterlijk 1 juli ontvang je een bericht over het wel/niet kunnen plaatsen van je zoon of dochter. 
Aanmeldingen die ná 31 maart zijn ontvangen, worden behandeld ná 1 juni. 

 

Kampong is een vereniging om te sporten en van de hockeysport te genieten, om te leren en te ontwikkelen, om mee te doen en om tussen anderen onszelf te zijn. Daarbij hoort een bepaalde cultuur en gedrag van spelers/ speelsters, ouders, vrijwillgers en professionals. Van nieuwe leden en hun ouders verwacht Kampong dat zij zichzelf zijn - binnen de Kampong gedragscode en – regels. Lees daarom meer over onze verwachtingen in het document "Gedrag bij Kampong Hockey" aan het einde van dit bericht.


Aanvullende regeling voor de Jongste Jeugd F1
 
Voor de Eerstejaars F geldt dat zij zich tussen 1 februari 00:00 uur en 16 maart 23:59 uur kunnen opgeven voor het eerstkomende seizoen. Rond 1 april vindt de loting plaats waarbij alle uit deze periode voor de eerstejaars F verwerkte aanmeldingen worden meegenomen. Let op: aanmeldingen voor 1 februari worden niet in behandeling genomen!
De loting bepaalt de plaatsingsvolgorde, rekening houdende met het primaire verzorgingsgebied en de voorrangsregels. Er wordt indien noodzakelijk geloot in de voorrangsgroep. Daarna wordt geloot in de groep overige aangemelde kinderen.


Wachtlijst
De kinderen die niet worden geplaatst, komen op de 1e wachtlijst aan de hand van de gelote plaatsingsvolgorde. Eerst vanuit de voorrangsgroep en vervolgens uit de groep 'overige aangemelde' kinderen. Kinderen uit het primair verzorgingsgebied en voldoend aan de voorrangsregels, die zich aanmelden na 16 maart worden op een 2e wachtlijst gezet op volgorde van inschrijvingsdatum. Alle overige kinderen worden op een 3e wachtlijst gezet op volgorde van inschrijvingsdatum.

Aan het einde van het 1e seizoen (bij overgang naar F2) wordt, indien nodig, een 2e loting uitgevoerd waarbij kinderen van de 1e en 2e wachtlijst worden samengevoegd tot een uiteindelijke 1e wachtlijst (waarbij de 2e wachtlijst vervalt). De kinderen op de 3e wachtlijst blijven in volgorde van inschrijvingsdatum op de 3e wachtlijst staan.

Bijplaatsing vindt in 1e instantie plaats van de 1e wachtlijst en wanneer deze wachtlijst uitgeput is van de 2e (alleen in het 1e seizoen voor overgang naar F2) en 3e wachtlijst. 

- Let op: indien een beschikbare plaats niet wordt geaccepteerd wordt het betreffende kind teruggezet naar de onderste plek op de eigen wachtlijst.

- Belangrijk: het is belangrijk dat ouders/ verzorgers veranderingen in de situatie rondom voorrangsregels en primair verzorgingsgebied zelf aangeven bij de ledenadministratie van SV Kampong Hockey. Alleen dan kan de nieuwe situatie meegenomen worden in de vaststelling van de uiteindelijke wachtlijsten.

 

Het bestuur bepaalt voorafgaande aan de loting het aantal plaatsen voor de Eerstejaars F en de verdeling meisjes/jongens.” 

 


Trainingslidmaatschap E-Jeugd Jongens
Een trainingslid E-jeugd Jongens Instuif wordt toegelaten na toestemming van de coördinator Jongste jeugd en Technisch Manager Breedtesport als hij graag wil hockeyen maar in betreffende (komende) seizoen alle teams in de E6/E8 categorie conform de wachtlijst gevuld zijn en vol zijn. Trainingsleden zijn niet speelgerechtigd.

Een E-jeugdlid Jongen kan slechts gedurende één hockeyseizoen de status van trainingslid E jeugd jongens instuif hebben. Aan het eind van het seizoen wordt hij in principe geplaatst in een regulier team, waarbij er echter geen garantie kan worden gegeven dat er een plaats is. Als er geen plaats is wordt het trainingslidmaatschap automatisch beëindigd en worden ouders daarover geïnformeerd. 
De ouders/verzorgers van het trainingslid krijgen hierover uiterlijk eind mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen uitsluitsel.

Als ouders géén gebruik willen maken van een plaats in een regulier team, dan moet dat worden gemeld aan de ledenadministratie vóór 15 mei van het lopende seizoen (trainingslidmaatschap) en wordt het trainingslidmaatschap beëindigd. 
De contributie is vastgesteld op het reguliere bedrag voor een standaard trainingslidmaatschap.

Uitzondering: Het entreegeld wordt alleen geïncasseerd in het seizoen dat de jongen regulier spelend jeugd lid wordt van SV Kampong Hockey.


Gedrag bij Kampong Hockey.pdf
 
Powered by LISA