volg ons op:
01. Vrijwilligers2019Caroussel.jpg 1.Dames1.jpg 10.Vrijwilligers.jpg 2. BlauwHartTips.jpg 2. DavidHarte.jpg 2. Shirts2.jpg 3. CDfeest.jpg 3.Zonnebril.jpg 4. BlauwHartTips.jpg 4. Rolstoelers.jpg 5. Jongens op het veld ruggen.jpg 5.Philip Meulenbroek.jpg 6. BlauwHartTips.jpg 6. Buddy SanderdeWijn.jpg 6. Volle Klapperboom 20 mei.jpg 8.clubhuisfotowand.jpg 9. Ballentassen.jpg 9.taartentoernooi.jpg 99Heren1 play-offs.jpg
Jeugd
Senioren

Van de Voorzitter: Zaken die ons állen bezighouden

Nieuwsafbeelding
Over goed contact met onze leden én de zaken die hen en ons bezighouden.....
Nu ik bijna 4 jaar als bestuurder bij Kampong Hockey ben betrokken heb ik honderden keren gezeten en gesproken met onze sporters en andere betrokken leden en vrijwilligers, medewerkers en sponsoren. Onderdeel van die talloze ervaringen zijn ook zo’n 10 ALV’s. En al is de ene algemene ledenvergadering de andere niet: het patroon is helder. Wij als bestuur doen er alles aan zo goed mogelijk voorbereid te zijn en zo open mogelijk te informeren en te spreken over zaken die in een periode rond die ALV de bestuursagenda bepalen. En een behoorlijk vaste groep leden geeft de vergadering kleur, door de goede vragen op te werpen.
En al is mooie sport ongetwijfeld aantrekkelijker dan een topper van een ALV: het is wel de ALV waar de leden besluiten nemen over voorstellen van het bestuur, en dus bepalen we daar samen een deel van de toekomst van Kampong Hockey.

Kampong Hockey was in de laatste jaren betrokken bij een aantal grote, eenmalige projecten. Het nieuwe clubhuis, het prachtige nieuwe hoofdveld ‘De Klapperboom’ met de Rabotribune: allemaal hard nodig voor het succes en plezier op lange termijn van onze sporters, maar ook uitdagend en ingewikkeld en niet zonder risico. Het bestuur deed er alles aan de leden mee te nemen in deze projecten. We informeerden jullie in nieuwsbrieven, via de site, social media en gewoon in gesprek langs de lijn, in commissievergaderingen enz. In de ALV wilden we verdiepen: daar ging het niet alleen om voortgang, maar ook en vaak over cijfers, letterlijk tot achter de komma. Terecht worden we (ook) op dat vlak kritisch bekeken, en dus sloven we ons uit in de voorbereiding van en tijdens een ALV. Wie er was de laatste jaren, weet waarom we zelf zo ontzettend blij zijn met onze erudiete en vasthoudende penningmeester Rob. Wie het met ons wilde zien, zag zelf een hoge mate van entertainment tussen de zakelijke, feitelijke, degelijke informatie die hij deelde.

De vorige ALV, die van 4 juli 2018, was voor ons en voor veel van de aanwezige leden een openbaring, omdat we na jaren focus op de grote projecten ruimte en tijd hadden om juist ook over andere zaken te spreken en te sparren. Dat smaakt naar meer. En met dat in het vooruitzicht zouden we graag ieder die mee wil denken en praten, willen uitnodigen ook eens naar een ALV te komen. In de ‘juli-ALV’ werden we bijvoorbeeld bevraagd naar een aantal aspecten, dat specifiek verband houdt met onze rol in en onze verhouding met de andere Kampongverenigingen en dus de Federatie.

Door mij is toegezegd, dat ik in deze column antwoord zal geven op die vragen:

De eerste vraag betrof de plannen met betrekking tot de speeltuin voor kinderen. In samenwerking binnen de Federatie wordt gewerkt aan de plannen voor de directe omgeving buiten het clubhuis. Een speeltuin is daar deel van, maar de plannen omvatten meer. Als er een concreter beeld is, dan informeren we daar verder over. Het belang is duidelijk!

Dan werd verder gevraagd waarom bij de finalewedstrijden van Heren 1 de tarieven voor consumpties werden verhoogd. Wij hebben navraag gedaan. Het eerlijke antwoord en dat is toch altijd het beste: het evenement bracht voor nr. 14 extra kosten mee en die werden deels vertaald in prijzen van sommige producten – lees bier. Maar dit was niet gecoördineerd en dus niet afgestemd en niet gecommuniceerd. Dit gaat een volgende keer anders en beter.

Ook werd gevraagd hoe het zit het met de verdeling van de verhoogde omzet tijdens de Play-Offs tussen onze vereniging en de andere verenigingen. Hierop is het antwoord dat de omzet en uiteindelijk wat daarvan aan resultaat overblijft, wordt verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel tussen alle verenigingen, volgens een fijnmazig systeem dat we al jaren onderling hebben. Wel zullen we in Federatieverband met elkaar onderzoek doen naar de verdeling in een geval zoals we nu hebben gehad, waarin wij als Kampong Hockey grote investeringen doen in een evenement. Wie weet wordt de conclusie dat in dat geval op andere wijze moet worden verdeeld.

Tenslotte werd in de ALV de zorg uitgesproken over kleedkamers en sanitair. Die waren in het weekend verre van schoon en de vraag was: wat wordt daar aan gedaan? Op dit vlak is direct ingegrepen op Federatieniveau, met extra investering in de schoonmaak en met volgens ons al zichtbaar resultaat. Het kan en moet beter, maar de ontwikkeling is goed en iedereen vindt dit even belangrijk.

De verzuchting van Christian, onze voorzitter van de seniorencommissie, dat hij het belangrijk vond om in een ALV eens niet alleen over ‘geld’ te praten en waarbij hij ons bestuur opriep om de leden te betrekken bij de komende veldvervanging 5 en 6, heeft bij ons een lang sluimerend vuurtje laten ontbranden.

Nu clubhuis, Klapperboom en Rabotribune de vereniging een enorme boost hebben gegeven en minder van onze aandacht vragen, willen we graag met jullie gaan kijken naar meer structurele en soms minder materiële (maar heel belangrijke) zaken. En gaan we bij onze leden de was ophalen. We gaan je zeer binnenkort vragen hoe jij de komende veldvervanging van de velden 5 en 6 het liefst ziet. En we willen rond februari of maart een ledenenquête organiseren over actief en passief hockey bij Kampong, over wat je aantrekkelijk vindt aan onze vereniging en waar de verbeterpunten zitten. Overigens zoeken we hiervoor vrijwilligers, die met ons mee willen denken op welke vragen we antwoord willen hebben en die de capaciteiten en vaardigheden hebben om een dergelijke enquête technisch goed in elkaar te zetten en de uitslagen goed te duiden. Interesse?
Stuur even een mailtje naar [email protected].

Van de ALV naar de sport, waar het altijd om draait. Met Alejandro Verga hebben we niet alleen een zeer ervaren assistent-coach naast Alexander Cox bij ons Heren 1. Onze jeugdopleiding gaat ook profiteren van zijn expertise, geestdrift, heldere inzichten en vooral ook oog voor en geduld met talent. Zowel de hockeyende topjeugd als hun coaches zijn vanaf nu onder Alejandro’s hoede. Met onze visie om aantrekkelijk te zijn voor jong Nederlands talent hebben we met Alejandro’s komst een mooie stap gezet. Opnieuw welkom Alejandro!

Dames 1 is onder leiding van Santi Freixa het seizoen zeer sterk begonnen en dat was natuurlijk prachtig nieuws. Het werd in de loop van de eerste seizoenshelft wat taaier door een aantal blessures. We wensen onze speelsters een snel een goed herstel. Namens ons allen heet ik Chiara Tiddi (Italiaans international), Margot Zuidhof (Nederlands international), Lisa Gerritsen en Michelle Simons van harte welkom.

Heren 1 kende door het vertrek van 4 gouden spelers, fantastisch uitgeluid bij een prachtig Kampong Hockey-evenement, min of meer een metamorfose en draaide de eerste helft weer mooi bovenin mee. Vanuit A1 zijn David Wolff en Koen Visser doorgestroomd en we verwelkomden met veel plezier Silas Lageman en Derck de Vilder (Nederlands international) bij onze landskampioen.

Ik wens jullie allemaal een prachtige zaalvoortzetting van het zo mooi begonnen hockeyseizoen 2018-2019.

Dennis de Breij, voorzitter Kampong Hockey


 
Reacties
Arnaud Naeff
22-11-2018 | Onze trots SV Kampong Hockey en de Federatie SV Kampong worden goed bestuurd, en er wordt daarover open gecommuniceerd ! Fijn !
Willem Cornelis
21-11-2018 | mooi en openhartig.leuk,dat dat allemaal kan in inze vereniging.MAAK er dan ook gebruik van.Ik volg het met belangstelling!!! Succes allemaal.

Powered by LISA